Thứ Bảy, Ngày 04/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Đăng ngày: 17/12/2012 14:02
NGHỊ ĐỊNH  CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn