Thứ Bảy, Ngày 04/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Đăng ngày: 17/12/2012 13:44
   LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Luật số: 59/2010/QH12 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào