Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Hướng dẫn cách tính thù lao cho luật sư

Đăng ngày: 12/01/2015 16:39
Hướng dẫn cách tính thù lao cho luật sư
VPLS Khang Chính

Ngày 12/12/2014, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp cùng nhau ban hành Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

Theo đó, ngày làm việc của luật sư được tính trên cơ sở 8 giờ; trường hợp, làm việc trong nhiều ngày nhưng mỗi ngày thực hiện không đủ 8 giờ thì số ngày làm việc được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế.

Số giờ làm việc lẻ còn lại (nếu có) được tính như sau:

- Nếu không đủ 06 giờ thì tính thành 1/2 ngày làm việc.

- Nếu từ 06 giờ trở lên thì tính thành 1 ngày làm việc.

Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn cụ thể các trường hợp được tính vào thời gian làm việc của luật sư.

Thông tư liên tịch 191 có hiệu lực từ ngày 01/02/2015 và thay thế  66/2007/TTLT-BTC-BTP.   


Xem chi tiết thông tư như đính kèm


| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn