Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Luật số 03/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỐ CÁO

Đăng ngày: 27/09/2012 11:28
Luật số 03/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỐ CÁO
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo.
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn