Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

BỘ LUẬT HÀNG HẢI SỐ 40/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Đăng ngày: 27/05/2012 22:25
BỘ LUẬT HÀNG HẢI SỐ 40/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về hàng hải.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận