Thứ Ba, Ngày 18/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

THÔNG TƯ Số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003

Đăng ngày: 01/04/2012 14:20
THÔNG TƯ Số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003
THÔNG TƯ của Bộ lao động-thương binh và xã hội Số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn