Thứ Bảy, Ngày 04/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

THÔNG TƯ HỘI SỐ 18/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 / 9 / 2008

Đăng ngày: 01/04/2012 14:18
THÔNG TƯ HỘI SỐ 18/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 / 9 / 2008
THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 18/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 / 9 / 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 12/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 / 5 / 2003 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31 / 12 / 2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIỀN LƯƠNG

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn