Thứ Ba, Ngày 18/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

THÔNG TƯ SỐ 09/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005

Đăng ngày: 01/04/2012 14:13
THÔNG TƯ SỐ 09/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005
THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 09/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN VÀ TIỀN LƯƠNG BÌNH QUÂN TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 206/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn