Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Hướng dẫn thanh toán tiền phép năm

Đăng ngày: 20/01/2015 14:48
Hướng dẫn thanh toán tiền phép năm
Nghị định 05/2015/NĐ-CP
Theo nội dung của Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ tính tiền phép năm sẽ là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước thời điểm tính.

 

Đối với người lao động làm việc dưới 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ tính sẽ là tiền lương bình quân của toàn bộ thời gian làm việc.

Tiền lương của 1 ngày phép năm chưa nghỉ được thanh toán sẽ bằng tiền lương binh quân nêu trên chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề thời điểm tính.

Đối với trường hợp khấu trừ lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hỏng thiết bị, dụng cụ, thì tiền lương làm căn cứ tính khấu trừ sẽ là tiền lương thực tế người lao động nhận được hàng tháng (sau khi đã trừ BHYT, BHXH, BHTN, thuế TNCN)

Nghị định này cũng hướng dẫn cụ thể việc xây dựng nội quy công ty, trình tự xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động khi xử lý kỷ luật sa thải trái pháp luật.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2015.
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn