Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán

Đăng ngày: 13/01/2015 15:37
Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán
Thông tư 01/2015/TT-BTC hướng dẫn mới về giao dịch chứng khoán
Từ ngày 01/03/2015, các công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ dăng ký giao dịch chứng khoán (GDCK) theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2015/TT-BTCTheo đó, công ty đại chúng chưa niêm yết sẽ nộp hồ sơ đăng ký GDCK tại Sở GDCK Hà Nội gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội (theo mẫu tại Phụ lục I);

- Thông tin tóm tắt (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP);  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở GDCK Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch. 

Nếu từ chối chấp thuận đăng ký giao dịch, Sở GDCK Hà Nội phải trả lời công ty đại chúng bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này bãi bỏ Quyết định 108/2008/QĐ-BTC; Thông tư 128/2009/TT-BTC và 95/2010/TT-BTC.   

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn