Thứ Bảy, Ngày 04/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

THÔNG TƯ Số: 40/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 12 năm 2009

Đăng ngày: 27/05/2012 02:32
THÔNG TƯ Số: 40/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 03 tháng 12 năm 2009
HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH SỐ LAO ĐỘNG SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn