Thứ Bảy, Ngày 04/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

THÔNG TƯ Số: 03/2011/TT-BKHĐT, ngày 27 tháng 01 năm 2011

Đăng ngày: 27/05/2012 02:27
THÔNG TƯ Số: 03/2011/TT-BKHĐT, ngày 27 tháng 01 năm 2011
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2009/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT, HỢP ĐỒNG BTO VÀ HỢP ĐỒNG BT

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn