Thứ Bảy, Ngày 04/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

Đăng ngày: 27/05/2012 02:10
LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận