Thứ Ba, Ngày 18/01/2022
Tìm kiếm nhanh: 

Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế

Đăng ngày: 10/03/2016 16:01
Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế
Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế
Đăng bởi VPLS Khang Chính

Ngày 03/3/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 369/QĐ-TCHQ về quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan. Theo đó:

- Thời hạn giải quyết hồ sơ miễn thuế: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ miễn thuế đầy đủ, hợp lệ, đơn vị thực hiện giải quyết miễn thuế cho tổ chức, cá nhân.

- Thời hạn trả lời, giải quyết vướng mắc:

+ Tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân và hồ sơ đã đủ điều kiện giải quyết, các đơn vị phải có văn bản trả lời.

+ Trường hợp phải bổ sung thông tin, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân, các đơn vị nghiệp vụ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung thông tin;

Tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi tổ chức cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin, các đơn vị nghiệp vụ phải có văn bản trả lời.

Quyết định 369/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 01/4/2016 và thay thế Quyết định854/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2007.
 

 

LIÊN H VĂN PHÒNG LUT SƯ KHANG CHÍNH
Địa chỉ: 07 Yên Bái, phường 4, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3573 663 Hotline: 0989103568 Email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com

ban-do  

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn