Thứ Bảy, Ngày 04/12/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Quy định mới về mẫu con dấu doanh nghiệp

Đăng ngày: 18/12/2015 09:39
Quy định mới về mẫu con dấu doanh nghiệp
Đăng bởi VPLS Khang Chính

Từ ngày 08/12/2015, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp (DN) 2014 có hiệu lực.

Theo đó, quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung, mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu trừ trường hợp Điều lệ công ty (CT) có quy định khác thuộc về:

- Chủ DN tư nhân với DN tư nhân.

- Hội đồng thành viên (HĐTV) với CT hợp danh.

- HĐTV hoặc Chủ tịch CT với CT trách nhiệm hữu hạn.

- Hội đồng quản trị với CT cổ phần.

Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu DN phải bao gồm:

- Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.

- Số lượng con dấu.

- Quy định về quản lý, sử dụng con dấu.

Mẫu con dấu DN được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác).
Mỗi DN có một con dấu thống nhất về nội dung, hình thức, kích thước. 

Mã số DN, tên DN trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo Điều 30 và Điều 38 Luật DN 2014. 

DN có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Nghị định 96/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 102/2010/NĐ-CP .

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn