Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Hướng dẫn mới về chế độ tài sản của vợ chồng

Đăng ngày: 13/01/2015 15:15
Hướng dẫn mới về chế độ tài sản của vợ chồng
Từ 15/02/2015 tới, Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 bắt đầu có hiệu lực.
Nghị định 126/2014/ND-CP hướng dẫn cụ thể về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định và thỏa thuận như sau:

Theo luật định

+ Hướng dẫn phân biệt cụ thể tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng;

+ Quy định rõ việc đăng ký tài sản chung, đăng ký lại tài sản chung đã được chia.

Theo thỏa thuận

Vợ chồng có thể thỏa thuận về xác định tài sản theo một trong các cách sau đây:

+ Tài sản gồm tài sản chung và tài sản riêng vợ, chồng;

+ Không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản là của chung;

+ Không có tài sản chung mà tất cả tài sản đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản;

+Theo thỏa thuận khác.

Nghị định này bãi bỏ  Nghị định 70/2001/NĐ-CP; 32/2002/NĐ-CP; 24/2013/NĐ-CP; Điều 2 Nghị định 06/2012/NĐ-CP.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào

Tin cùng loại cũ hơn