Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Kiểm tra công tác bồi thường trong thi hành án dân sự

Đăng ngày: 18/12/2015 09:23
Kiểm tra công tác bồi thường trong thi hành án dân sự
Đăng bởi VPLS Khang Chính

Ngày 19/11/2015, Liên Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.

 
Theo đó, đối tượng kiểm tra có các quyền và nghĩa vụ sau:

Về quyền của đối tượng kiểm tra:

- Giải trình về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

Về nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra:

- Chấp hành Quyết định hoặc Kế hoạch kiểm tra.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

- Thực hiện yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTP-BQP có hiệu lực từ ngày 02/01/2016.| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn