Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - LUẬT SỐ 19/2003/QH11

Đăng ngày: 26/05/2012 22:16
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ - LUẬT SỐ 19/2003/QH11
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn