Thứ Bảy, Ngày 16/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 8.810.495
Tổng số Thành viên: 29
Số người đang xem:  23

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH DOANH NGHIỆP

Đăng ngày: 27/04/2012 09:19
Tài liệu tham khảo

I. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014, hiệu lực từ 1/7/2015.

Nghị định 78/2015/NĐ - CP ngày 14/9/2015

Các văn bản pháp luật khác liên quan;

II. Hồ sơ chuẩn bị:  Số lượng (01) bộ, gồm có:

+/ Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu)

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

+/ Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu)

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

3. Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty.

4. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

* Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

5. Giấy uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký (nếu có)

III. Trình tự, kết quả thực hiện:

  1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
  2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/ thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở mới
  3. Nhận phiếu hẹn nếu hồ sơ hợp lệ,
  4. Người đại diện theo pháp luật nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư
  5. Nộp lại Giấy chứng nhận cũ cho nơi đăng đăng ký kinh doanh đặt trụ sở
  6. Nộp bản sao chứng nhận ĐKKD mới cho nơi đăng ký cũ trước đây.

IV. Thời gian, giải quyết hồ sơ:  Theo quy định 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận