Chủ nhật, Ngày 20/09/2020
Tìm kiếm nhanh: 

Thủ tục hành chính

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 8.383.978
Tổng số Thành viên: 29
Số người đang xem:  21

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ

Đăng ngày: 19/04/2012 23:37
Tài liệu tham khảo

I. Cơ sở pháp lý thực hiện:

- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động đối với hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

- Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh HTX;

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh HTX.

- Quyết định 10/2007/QĐ – TTg ngày 23/11/2007 về Hệ thống ngành kinh tế của ViệtNam

- Các VBPL khác liên quan

II. Hồ sơ chuẩn bị:  Số lượng 01 bộ, gồm

 1. Đơn đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định)

2. Điều lệ hợp tác xã;

3. Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của hợp tác xã; hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã.

4. Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã.

5. Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật hoặc những người quản lý nếu kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

7. Giấy CMND/ hộ chiếu người đại diện theo pháp luật

8. Giấy uỷ quyền cho người làm thủ tục đăng ký (nếu có)

III. Trình tự thực hiện:

  1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
  2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Phòng ĐKKD, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với cấp tỉnh hoặc Phòng Kế toán - Kế hoạch, UBND quận, huyện đối với cấp huyện
  3. Nhận phiếu hẹn nếu hồ sơ hợp lệ,
  4. Người đại diện theo pháp luật nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND quận, huyện

 IV. Thời gian giải quyết hồ sơ:  15 ngày làm việc

 

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận